Nasze nieruchomości

Grupa kapitałowa NORBLIN działa na rynku nieruchomości od ponad 15 lat.

Dotychczas Grupa zrealizowała inwestycje własne na ponad 30.000 m² biur oraz ponad 35.000 m² powierzchni magazynowo-produkcyjnej.

 

Zrealizowane przez nas inwestycje to m.in.: Norblin Industrial Park, AmerEstate, BTA Office Center, BTB Office Center, BTC Office Center, BTE Office Center i WPP.

Od początku działalności Grupy, ogromny nacisk kładziony jest na szczególnie staranne projektowanie i wykonanie obiektów z materiałów najwyższej jakości. Staramy się, aby nasze nieruchomości spełniały wymogi najwyższych standardów. Efekt pracy wielu wybitnych specjalistów z dziedziny nieruchomości można ocenić po wyróżnieniach jakie przyznawane są naszym inwestycjom. Oto wyróżnienia, jakie otrzymały Spółki z naszej Grupy w różnego rodzaju konkursach:

 

  • budynek BTA Office Center został uznany za Budowę Roku 1998 – nagroda I stopnia w kategorii Budynki Biurowe w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

  • budynek BTB Office Center otrzymał dyplom uznania za udział w finale (etap III) Konkursu Budowa Roku 1999 w kategorii Obiekty Biurowe w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

  • Towarzystwo Inwestycyjne BT Sp. z o.o. otrzymało Brązowy Medal Akademii Polskiego Sukcesu za szeroko zakrojoną działalność deweloperską na warszawskim rynku nieruchomości komercyjnych
  • budynek BTC Office Center (dawniej BTC – METRO) otrzymał nagrodę II stopnia w kategorii Budynki Biurowe w ogólnopolskim konkursie Budowa Roku 2002 organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


  • Towarzystwo Inwestycyjne BT Sp. z o.o. otrzymało wyróżnienie w kategorii INWESTOR w Konkursie Mazowiecka Firma Roku 2002 pod Honorowym Patronatem Wojewody Mazowieckiego Pana Leszka Mizielińskiego
  • Polski Klub Biznesu przyznał tytuł Firma Roku 2003 Towarzystwu Inwestycyjnemu BT Sp. z o.o. za umiejętne zaangażowanie polskiego kapitału w profesjonalne, wysokiej jakości budownictwo użytkowe
  • Również w roku 2003 otrzymaliśmy Certyfikat Dewelopera przyznany nam przez Krajową Izbę Budownictwa

Zobacz nasze pozostałe nieruchomości


Norblin Industrial Park

BTA Office Center

BTB Office Center

BTC Office Center

BTE Office Center

AmerEstate - Postępu 17d

Warszawski Park Przemysłowy