Park Fantasia S.A.

Spółka powołana w celu stworzenia pierwszego w Polsce tematycznego parku rozrywki. Cały obiekt, wraz z lokalną infrastrukturą, powstaje w województwie zachodniopomorskim na obszarze 200 h. Projekt pozostaje w trakcie realizacji i jest finansowany kapitałem własnym oraz pożyczkami od akcjonariuszy.


Spółka działa we współpracy z uznanymi, międzynarodowymi konsultantami branży rozrywkowej, przez co założenia przyjęte do modelu finansowego przedsięwzięcia podlegają rygorystycznej weryfikacji przedmiotowej.
 

W kolejnym etapie rozwoju planowane jest pozyskanie inwestorów finansowych i branżowych w celu optymalnego wykorzystania angażowanych środków dla realizacji inwestycji w latach 2008/2009.

http://www.park-fantasia.pl/